• CK Việt Nam
  • Công ty TNHH thương mại và sản xuất CK Việt Nam
  • Gà mới nở
  • Gà trưởng thành
  • Vịt đàn
  • Lợn con
  • Đàn gà
  • Gà con

Dịch vụ

Phân tích mẫu

Tự tin trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phân tích mẫu của các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Vì chúng tôi đang hợp tác các đối tác uy tín, các Trung tâm phân tích, các Viện nghiên cứu được Bộ Nông Nghiệp Việt nam cấp phép chứng chỉ hành nghề. Với những khách hàng đang hợp tác, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ phí phân tích mẫu như một dịch vụ công thêm cho đối tác của mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi

zalo call098.454.1545
Circle